Prekių katalogas

Prekių grąžinimo sąlygos

 • Visoms www.namams24.lt parduodamoms prekėms taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai.
  Prekei sugedus, nepasibaigus garantiniam laikotarpiui, remontas atliekamas nemokamai autorizuotose gamintojo servisuose, kurie nurodyti garantiniame talone arba gamintojo puslapyje.

  Pateikdami prekę remontui, būtinai pateikite pirkimą įrodantį dokumentą (PVM sąskaitą faktūrą ar grynųjų pinigų priėmimo kvitą) ir, jei to reikalauja gamintojas, galiojantį prekės garantinį taloną.


  1. Visos elektroninėje parduotuvėje parduodamos prekės yra naujos bei supakuotos gamintojo originaliame įpakavime. Visoms prekėms taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai. Tai reiškia, jog per garantinį terminą sugedusi prekė ar įrenginys bus nemokamai suremontuotas arba pakeistas. Parduodamos prekės garantinio termino trukmė ir pagrindinės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Prekei suteikiama garantija pradeda galioti nuo jo pardavimo pirkėjui dienos, kurią patvirtina sąskaita-faktūra.

  2. Užsakytas prekes, Jūs gausite su originaliu gamintojo įpakavimu, kuris turi būti nepažeistas. Jei pristačius prekę Jūs pastebėjote, jog įpakavimas yra pažeistas, Jūs privalote apie tai parašyti Jums prekes pristačiusio kurjerio lydraštyje. Jei jokių pastabų lydraštyje neparašote, tai reiškia, jog prekė Jums buvo pristatyta su išoriškai nepažeista pakuote ir vėlesnės pretenzijos dėl pakuočių pažeidimų nepriimamos.

  3. Prekei suteikiama garantija galioja su pirkimą įrodančia sąskaita-faktūra arba sąskaita-faktūra bei užpildytu garantiniu lapu, kurie pridedami prie Jūsų įsigytos prekės. Garantinį aptarnavimą atlieka įmonė, kuri nurodyta garantiniame lape, pateiktame kartu su įsigyta preke, joje taip pat nurodyti kontaktai, kuriais reikėtų keiptis prietaiso gedimo atveju. Garantiniame lape turi būti nurodyta pardavimo data, uždėtas parduotuvės antspaudas. Sugedus prekei, prie kurios negavote garantinio lapo, Jūs turite susiekti su www.namams24.lt nurodytais kontaktais.

  4. Nemokamą aptarnavimą (dalys, darbas ir, jei reikia, pervežimas) atlieka įgaliotas garantinio aptarnavimo servisas vartotojo namuose arba savo įmonėje, klientų aptarnavimo organizacijos nuožiūra. Smulkias prekes į taisyklą pristato pats pirkėjas. Bet kokios pretenzijos dėl prietaiso kokybės nagrinėjamos tik įgaliotai klientų aptarnavimo organizacijai jį patikrinus.

  5. Nemokamas aptarnavimas netaikomas prietaisų defektams, atsiradusiems:
  a) transportavimo metu;
  b) neatsargaus ar neteisingo naudojimo metu;
  c) dėl elektros srovės tiekimo tinklų sutrikimų;
  d) dėl pašalinių objektų sukeltų pažeidimų ar trumpų sujungimų;
  e) dėl netinkamos kokybės vandens naudojimo;
  f) dėl tam neskirtų cheminių medžiagų naudojimo;
  e) taip pat dalims, kurios normaliai susidėvi naudojantis prietaisu ir jų darbo trukmė priklauso nuo prietaiso eksploatavimo intensyvumo - antgaliams, lemputėms, maitinimo, kaitinimo elementams,maišeliams, filtrams, šepečiams, dalims iš stiklo, keramikos, dalims kurių padėtis keičiama rankiniu būdu naudojant įsigytą prekę;
  f) Prekėms sugedusioms dėl neteisingo pastatymo ir įrengimo, ne taip kaip nurodyta montavimo schemoje bei jei prekė yra sąmoningai sugadinta, atsitikus nelaimingam atsitikimui, netinkamai naudojama arba naudojama ne pagal instrukciją, nukentėjusi nuo trečiųjų asmenų, esant bet kuriems pakeitimams ar remontuota be Pardavėjo sutikimo.

  7. Vartotojas privalo pranešti pardavėjui apie pastebėtus prietaisų gedimus. Jis privalo žinoti turimo prietaiso gamyklinį Nr., modelį, įsigijimo datą ir vietą.

  8. Nemokamas aptarnavimas ir pervežimas atliekamas tik tame mieste, kur yra gamintojo atstovo serviso tarnyba.

  9. Už klaidingą aptarnaujančio serviso darbuotojo iškvietimą yra mokama papildomai.

  10. Nemokamas aptarnavimas neapima tokių darbų kaip prietaiso reguliavimas, valymas ir kt., kurie aprašyti prietaiso naudojimosi instrukcijose, taip pat prietaiso instaliavimo, prietaiso išmontavimo remontui ir sumontavimo.

  Prekių grąžinimas

  1. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, pranešęs apie tai Pardavėjui raštu per 14 dienų nuo prekės pristatymo, šiomis sąlygomis:
  1.1. Pardavėjui gavus pranešimą apie atsisakymą pirkimo ir pardavimo sutarties, prekė grąžinama Pirkėjo sąskaita (t.y. Pirkėjas privalo padengti prekės grąžinimo išlaidas) per 14 dienų nuo pranešimo gavimo.
  1.2. Pardavėjui gavus grąžinamą prekę ir įvertinus jos kokybę, per 14 dienų nuo raštiško pranešimo apie atsisakymą pirkimo ir pardavimo sutarties gavimo grąžinama prekės kaina. Pardavėjui sutikus priimti grąžinamą prekę, Pirkėjas privalo kompensuoti visus su prekės grąžinimu susijusius nuostolius.
  1.3. Pirkėjo (vartotojo) teisė atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju netaikoma šioms sutartims:
  1.3.1. sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus ar pageidavimus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos serijiniu būdu ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms/individualioms reikmėms;
  1.3.2. sutartims dėl prekių, nesandėliuojamų Pardavėjo sandėliuose, o parduodamų išskirtinai užsakomosios prekybos pagrindais ir užsakytų specialiai tik priėmus Pirkėjo užsakymą;
  1.3.3. sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos, higienos ar kitų priežasčių;
  1.3.4. sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais.
  1.4. Prekė grąžinama originalioje prekės ir siuntos pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pateikti su preke). Grąžinant būtina pateikti PVM sąskaitą faktūrą, kurią pirkėjas gavo kartu su siunta, arba kitą prekės pirkimą bei pardavimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą, užpildytą ir pasirašytą pirkimo bei pardavimo sutarties atsisakymo formą.
  1.5. Už grąžinamos prekės sukomplektavimą atsako pirkėjas. Jei prekė nesukomplektuota, pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.  

 • Prenumeruok ir laimėk

  Informacija

  Prenumeruok ir gauk mūsų naujienas pirmas! Prenumeruok